doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam

Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam

Trong năm 2018, Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu này vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với khoảng 55% thị phần toàn ngành sữa nước.