doanh nghiệp Nga

Toàn bộ doanh nghiệp Nga nhận lệnh sẵn sàng cho thời chiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp lớn của Nga, cả nhà nước và tư nhân, nhanh chóng sẵn sàng chuyển đổi hoạt động sang điều kiện như thời chiến ở bất cứ thời điểm nào.