đoàn thể chính trị - xã hội

Khảo sát tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND

Đoàn khảo sát của Đảng ủy Công an Trung ương đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lào Cai để khảo sát tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an tỉnh.