đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông có mức giá vé dự kiến từ 8.000 - 15.000 đồng

Theo dự thảo, phương án giá vé trên tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông sẽ có 3 mức giá, áp dụng theo tháng, ngày và lượt. Cụ thể, nếu đi theo tháng giá vé 200.000 đồng/người/tháng; 30.000 đồng/người/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày).

Chưa chốt thời điểm vận hành tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Ngày 13-10, nhiều người dân đã chứng kiến chiếc xe công trình màu vàng kéo theo sau là đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông gồm 4 toa, và cuối cùng là một xe công trình màu vàng khác chạy sau khoá đuôi.