Đoàn đàm phán Chính phủ

Hiệp định TPP sẽ mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có trao đổi với báo chí một số nội dung cơ bản xung quanh hiệp định này, đặc biệt khi đây được xem là một hiệp định lịch sử, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam.