đô thị sáng tạo

Phát triển nhanh Đô thị sáng tạo phía Đông TP Hồ Chí Minh

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đề án thành lập khu Đô thị sáng tạo Đông thành phố, gồm một phần diện tích các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với quy mô 212 km2, dân số khoảng 943.390 người đang được TP Hồ Chí Minh khẩn trương xúc tiến.