độ nghiêm trọng

Ca nhiễm COVID-19 của ông Trump nghiêm trọng đến đâu?

Các bác sĩ không tham gia điều trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc sử dụng dexamethasone cho thấy độ nghiêm trọng của ca nhiễm này.