Divergent Microfactories

Chiếc siêu xe đầu tiên xuất xưởng từ công nghệ in 3D

Divergent Microfactories (một công ty đang khởi nghiệp), trụ sở thung lũng Silicon tại Palo Alto California có kế hoạch nhượng quyền sản xuất một siêu xe từ công nghệ in 3D.