đình quán la

Bí ẩn khu hầm ngầm dưới đình cổ Quán La

Từ lâu tại đình Quán La (Xuân La Tây Hồ, Hà Nội) tồn tại một phức hợp kiến trúc cổ dưới lòng đất với nhiều giai thoại khác nhau...