đỉnh lũ

Lũ trên các sông khu vực Trung Bộ diễn biến phức tạp

 Đỉnh lũ tại trạm Đông Hà trên sông Hiếu (Quảng Trị) đo được chiều ngày 8/10 đã vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m.

Nắng sẽ lại lên trên từng nếp nhà khói tỏa

Tôi đứng giữa ngổn ngang đất cát và bao phủ một lớp phù sa dày cộp quanh nhà mà đau thắt ngực. Chợt nhớ khoảnh sân hoa vàng rực rỡ của mình, nhớ sớm mai, nắng sẽ lại lên trên từng nếp nhà khói tỏa…