đình chỉ tạm thời

Vụ “nước mắm nhiễm asen”: Nên tạm thời đình chỉ hoạt động của Vinastas1

“Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ nên tạm thời đình chỉ hoạt động của Vinastas để kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nghiêm Vũ Khải nêu ý kiến.