đỉnh chỉ

Tạm đình chỉ một loạt quản đốc liên quan đến vụ trộm than trên tàu hỏa

Ngày 16-5,, ông Bùi Anh Dũng, Giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai–TKV cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ một loạt quản đốc của các bộ phận  nhưL Nhà máy Tuyển, Kho than, Vận tải đường sắt và Trưởng phòng bảo vệ để nghe giải trình liên quan đến vụ trộm than trên tàu hỏa tại Hạ Long.