đỉnh Trống Páo Sang

Cây cối đóng băng trong giá lạnh trên đỉnh Trống Páo Sang

Băng tuyết giá lạnh xuất hiện tại một số khu vực trong đó có đỉnh Trống Páo Sang của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).