Đinh Quang Sơn

15 năm tù cho gã ‘lái lúa’ đốt cả nhà ‘vợ hờ’ vì tiếc của

Nghi ngờ “vợ hờ” không chung thuỷ và bị gạt tiền bạc nên Sơn đã mua 6 lít xăng đến đốt cả nhà vợ.