Đinh Bộ Lĩnh

Loạn 12 sứ quân: Lịch sử từ phe chiến thắng

Loạn 12 sứ quân là một sự kiện rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)