điều trị nghiện

Điều trị bằng methadone tăng 214%

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế cho biết, năm 2015, bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tăng 214% so với năm 2014, bằng 78% so với giai đoạn 2008 - 2014.