điều trị cai nghiện

Hà Nội chi 36 tỷ đồng cho điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone

Theo ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, thời gian tới, Hà Nội dành 36 tỷ đồng để bảo đảm việc điều trị.