điều tra dịch tễ

Bệnh nhân thứ 61 tiếp xúc rất nhiều người

Các cơ quan y tế ở Ninh Thuận đang khẩn trương rà soát, xác minh những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 61 để có biện pháp cách ly hoặc giám sát y tế