điều kiện đầu tư kinh doanh

Nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế sẽ được bãi bỏ

Đó là nội dung của cuộc hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, do Bộ Y tế tổ chức ngày 26-4 với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ cùng nhiều bộ ngành: Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN vv…

Thủ tướng ký ban hành nghị định cắt giảm rào cản kinh doanh

Ngày 15-1-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.