điều kiện đặc xá

Làm giàu từ mô hình vườn trại sau ngày được đặc xá

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang là một trong những nơi thực hiện tốt Nghị định số 80/2011 của Chính phủ về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo điều kiện cho những con người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Từ các địa bàn xuất hiện những điển hình tiêu biểu trở thành những người có ích cho xã hội.

Những trường hợp nào đủ điều kiện đặc xá năm 2016

Theo hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá thì các trường hợp được xét đặc xá năm 2016 rất chặt chẽ, quy định rõ ràng về thời gian chấp hành án cũng như quá trình phấn đấu, lao động, cải tạo xếp loại khá trở lên. Cụ thể:

Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá, có hiệu lực từ 1-8. Theo đó, điều kiện của người được đề nghị đặc xá như sau: