điều kiện đặc thù

Nhiều địa phương hoàn thành công tác bầu cử sớm

Do điều kiện đặc thù nên nhiều huyện miền núi và huyện đảo đã hoàn thành công tác bầu cử sớm trong ngày hôm nay 21-5.