điều động tàu ngầm

Nối lại đàm phán để tránh nguy cơ đối đầu quân sự

Quan chức cấp cao hai nước Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nối lại cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng làm xói mòn tiến trình này khi tiếp tục các hoạt động trên biển và trên bộ.