điều động gần 500 cán bộ

Công an tỉnh Quảng Bình huy động gần 500 CBCS giúp dân chống lũ

Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sỹ cùng 15 chiếc ca nô, cùng nhiều xe chở trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến các địa phương để cùng với nhân dân chống lũ.