điều chỉnh lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu cho 8 nhóm đối tượng

Bộ LĐ- TB&XH đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1-7-2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của 8 nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 7,19%.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2017

Từ ngày 1-7-2017, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng.

Từ 1-7, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.