diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 10/1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).