diễn tập PCLB&TKCN

Quảng Nam tổng diễn tập phòng chống bão lụt quy mô lớn

Ngày 18-8, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và UBND xã Bình Giang tổ chức Diễn tập phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tại xã Bình Giang (huyện Thăng Bình).