Điện lực Hà Nội

Nhận diện 'gậy tự sướng' của EVN1

Từ tháng 7/2015, Tổng công ty Điện lực (EVN) Hà Nội chính thức áp dụng phương pháp sử dụng công nghệ tiên tiến ghi chỉ số điện.

Điện lực Hà Nội ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng

Chưa khi nào cách mạng công nghiệp 4.0 lại được nhắc đến nhiều như thời gian gần đây.