điện hạ áp nông thôn

Đầu tư cấp điện thêm cho 9.700 hộ dân các huyện nghèo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Trong 11 tháng năm 2014, các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của 708 xã (trong đó có 362 xã thuộc dự án RE II) với 628.185 hộ dân.