diễn đàn APEC

Thương chiến Mỹ - Trung: Đằng sau những cái bắt tay

Mỹ và Trung Quốc đang hướng tới ký kết thỏa thuận “giai đoạn một” nhằm kết thúc chiến tranh thương mại đã kéo dài bấy lâu.