diến biến tư tưởng

Lực lượng Cảnh sát PCCC giao ban công tác xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 6/8, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) các tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2015.