diễn biến còn khó lường

Bão số 8 ít di chuyển suốt 3 giờ qua

Sau khoảng thời gian trước đó liên tục di chuyển nhanh trên biển Đông, bão số 8 đã di chuyển chậm lại, hiện đang cách quần đảo Hoàng Sa 360km về phía đông.