Điện Kính Thiên

Công bố hàng loạt dấu tích lịch sử mới phát hiện về Hoàng thành Thăng Long

Ngày 7/4, nhiều “bí mật” về Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là Kinh thành Thăng Long xưa  tiếp tục được hé mở khi Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Viện Khảo cổ học công bố kết quả đợt khai quật khảo cổ học mới nhất tại khu vực chính điện Kính Thiên.

Nhà D67 - nơi đưa ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử

Tháng Tư về. Xốn xang nắng mới trải vàng khắp Thành cổ Hà Nội. Chúng tôi đến thăm Nhà Con Rồng tọa lạc ở khu vực từng là Điện Kính Thiên, với cặp rồng đá nổi tiếng đầy dấu tích thời gian của kinh đô Thăng Long xưa. Ngay phía sau Nhà Con Rồng, là Nhà D67. Trong quần thể di tích Thành cổ Hà Nội, đây là hai tòa nhà từng diễn ra những cuộc họp lịch sử đưa ra quyết sách với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sẽ khôi phục không gian điện Kính Thiên ở Hoàng thành Thăng Long

Ngày 12/3, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện Kính Thiên, nhằm tạo tiền đề, cơ sở khoa học để khôi phục điện Kính Thiên và toàn bộ không gian điện.