điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập

Không còn cộng điểm học nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2018 - 2019 sẽ được tính theo công thức: (Điểm thi Toán + Ngữ văn) x 2 + (Điểm Ngoại ngữ + Điểm môn thứ tư) + Điểm cộng thêm.