điểm xét tuyển

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường CAND từ 17,75 điểm trở lên

Theo thông báo của Học viện Chính trị CAND, tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10...

Công bố điểm xét tuyển vào các trường trung cấp CAND6

Ngày 1/10, theo thông tin từ Tổng cục Chính trị CAND, điểm xét tuyển trung cấp CAND đã được Tổng cục phê duyệt.

Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn đại học

Ngày 9-8, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm trúng tuyển năm 2019. Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành khoa học xã hội, xét tuyển khối C00 tăng mạnh.