điểm thi môn Lịch sử thấp thảm hại

Vì sao điểm trung bình môn Lịch sử thấp... thảm hại?

Mặc dù Bộ GD&ĐT chưa công bố phổ điểm từng môn học, tuy nhiên, từ dữ liệu điểm thi môn Lịch sử tại một số địa phương cho thấy, điểm trung bình môn Lịch sử đang nằm “cuối bảng”.