Điểm lại tình hình kinh tế

WB: Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới (WB) được đưa ra trong báo cáo “Điểm lại tình hình kinh tế” công bố ngày 3/12.