điểm đen cầu Phú Mỹ

Tăng cường xử lý xe vi phạm tốc độ khu vực cầu Phú Mỹ

Từ khi hệ thống máy đo tốc độ được lắp đặt tại khu vực cầu Phú Mỹ, số vụ TNGT đã được kéo giảm rõ rệt, không có vụ TNGT nghiêm trọng nào.