điểm chuẩn vào lớp 10

Hà Nội: Chênh lệch điểm chuẩn vào lớp 10 giữa các trường ngày càng lớn

Ngày 27/6, 106 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội đã chính thức nhận hồ sơ trúng tuyển vào trường. Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên trên địa bàn Thủ đô năm học 2015-2016 một lần nữa cho thấy, khoảng cách và sự chênh lệch về điểm chuẩn giữa các trường top đầu và tốp cuối ngày càng lớn.

Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của 40 trường THPT công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của 40 trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2016-2017.