dịch vụ truyền hình

Khi nền tảng xuyên biên giới vẫn chưa thể kiểm soát

Các kênh dịch vụ truyền hình trả tiền đang hoạt động dưới chế tài của Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Trong đó, yêu cầu việc cung cấp dịch vụ phải có giấy phép, đối tượng cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp Việt Nam.

Sắp hết thời được dùng dịch vụ truyền hình trả tiền giá rẻ?

Theo Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV), giá cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (THTT) tại Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất trong khu vực ASEAN khi mà đơn giá thuê bao ở Việt Nam đang ở mức 4-5 USD/tháng, trong khi các nước khác, phí thuê bao THTT dao động từ 10 USD đến hơn 30 USD/thuê bao/tháng.