dịch vụ tâm linh

Gần 200 hộ dân bất an vì dự án “Tháp đôi nghĩa trang”

Theo cư dân, đây là dự án có rất nhiều vấn đề và đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị, kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.