dịch vụ kiều hối

Ví điện tử SmartPay hỗ trợ, giới thiệu dịch vụ kiều hối của LienVietPostBank

Ngày 15/9/2020, Tại TP.Hồ Chi Minh, Công ty TNHH Mạng lưới Thông minh (SmartNet) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Lien Viet Post Bank) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) để triển khai các hoạt động hợp tác song phương về ví điện tử, kiều hối và các dịch vụ khác.