dịch vụ di động khi khí cầu

Google dùng khinh khí cầu để cung cấp dịch vụ di động cho Puerto Rico

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ngày 6-10 (giờ địa phương) đã chấp thuận đơn đăng ký của Alphabet Inc để cung cấp dịch vụ di động khẩn cấp cho Puerto Rico thông qua khinh khí cầu.