dịch vụ bưu chính

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày 12/1, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.