dịch vụ ăn uống

Xây dựng văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

Khi Thành ủy Hà Nội đề cập đến việc xây dựng ứng văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhiều người đã tỏ ra băn khoăn về tính khả thi do đối tượng áp dụng khá... nhạy cảm.