dịch vụ ăn uống

Xây dựng văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

Khi Thành ủy Hà Nội đề cập đến việc xây dựng ứng văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhiều người đã tỏ ra băn khoăn về tính khả thi do đối tượng áp dụng khá... nhạy cảm.

Chấm dứt dịch vụ ăn uống trong hang động trên Vịnh Hạ Long

Gần đây một số cơ quan báo chí phản ánh việc tổ chức dịch vụ ăn uống tại các điểm trong vùng lõi di sản trên Vịnh Hạ Long: Hồ Động Tiên, hang Tiên Ông, hang Cỏ, hang Trinh Nữ... tác động xấu đến di sản thiên nhiên thế giới.

Yêu cầu Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm các quán ăn

Những ngày gần đây, báo chí đã phản ảnh nhiều về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại nhiều quán cơm bình dân, cơm bụi ở Hà Nội, có thể tác động xấu đến sức khỏe người dân.