dịch bệnh viêm phổi cấp

Đề xuất cách ly người Việt Nam đi từ vùng dịch của Hàn Quốc trở về

 Hiện có 26.000 người Việt Nam đang cư trú ở 2 tỉnh có dịch ở Hàn Quốc.