dịch COVID – 19

Bình tĩnh để chiến thắng COVID – 19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa cho biết cụ thể về thông tin trong phòng chống COVID – 19 để người dân bình tĩnh cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thay đổi phương thức kinh doanh, Viettel đảm bảo hoạt động trong mùa dịch

Trước tình hình ảnh hưởng của dịch COVID – 19, Viettel đã nhanh chóng triển khai phương thức bán hàng, chăm sóc khách hàng, và các hoạt động trong SXKD trên nền tảng số nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu năm 2020.