địa giới hành chính

Thừa Thiên Huế đề nghị lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Chiều 27/4, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU thông qua đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”.

Tăng giờ làm trong ngày nghỉ để cấp, đổi sổ hộ khẩu cho dân

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 123 của Chính phủ về mở rộng địa giới hành chính, TP Quảng Ngãi tăng thêm 13 xã, phường, với gần 40 nghìn hộ khẩu.