địa danh cách mạng

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích khảo cổ Quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2

Ngày 18-6, tại Nhà Giao tế Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích khảo cổ Quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2.