di tích lịch sử - văn hóa

Các di tích, danh lam thắng cảnh đón khách trở lại

Ngày 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường.