di sản ca trù

Định hình chuẩn mực về biểu diễn ca trù

Hà Nội là trung tâm ca trù lớn nhất của cả nước. Từ khi ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc hồi sinh cho loại hình nghệ thuật này.

Bảo tồn di sản ca trù: Chật vật những người “giữ lửa”

Năm 2009, ca trù đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đã gần chục năm trôi qua, di sản cần được bảo vệ khẩn cấp này với những nghệ nhân, ca nương yêu nghề và muốn truyền nghề cũng đã kịp bảo tồn, lưu giữ và hình thành mới một thế hệ đào nương trẻ đầy nhiệt huyết.